Databank Instrumenten

Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 6-40 (SON-R 6-40)

De Snijders-Oomen Niet-verbale Intelligentietest 6-40 (SON-R 6-40) is een algemene intelligentietest voor kinderen, jongeren en volwassen van 6 tot 40 jaar. In de SON-R 6-40 speelt de gesproken taal geen rol, zodat de test bruikbaar is  bij personen met communicatieve handicaps of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal.

Doel

De SON-R6-40 meet de algemene intelligentie van kinderen, jongeren en volwassen met beperkte verbale communicatieve vaardigheden. 

Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen van 6 tot 40 jaar die beperkt zijn in hun verbale communicatie, zoals doven en slechthorenden, personen met taal- en spraakstoornissen,  met autisme of met een ontwikkelingsachterstand en allochtonen die de Nederlandse taal niet beheersen.

Materialen

Dit instrument bestaat uit een handleiding, scoreformulieren, een geautomatiseerd scoringsprogramma en verschillend testmateriaal zoals testboeken, een doos met vierkantjes en een onderlegger.

Gebruik

De afname van de SON-R 6-40 is niet voorbehouden aan psychologen en (ortho)pedagogen, de interpretatie en rapportage van de testresultaten wel. Ervaring met het afnemen van testen en met het omgaan met personen met communicatieve handicaps of een onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal is vereist.

De SON-R 6-40 kan, afhankelijk van de communicatiemogelijkheden van de testpersoon, met en zonder het gebruik van gesproken taal worden afgenomen. Bij een verbale instructie moet de afnemer zich beperken tot de voorgeschreven tekst zodat in vergelijking met de nonverbale instructie geen extra informatie wordt gegeven.

Bij voorkeur moet de gehele test in één keer en in een vaste volgorde afgenomen worden. Alleen bij de performale tests moet een tijdslimiet worden gehanteerd. De opgaven worden met enkele voorbeelden geïntroduceerd en moeten vervolgens zelfstandig worden opgelost. Er moet worden gewerkt volgens een adaptieve procedure die erop is gericht de afname te beperken tot de items die aansluiten bij het niveau van het kind of de jongere. Dit betekent dat de afnemer zich moet zich houden aan de per subtest geldende instap- en afbreekregels. De afnemer kan tijdens de afname feedback geven door na de beantwoording van de opgave aan te geven of de oplossing goed of fout is. Bij een fout antwoord tijdens het oefenen met de voorbeelden verbetert de afnemer samen met het kind of de jongere de  fout maar legt niet uit waarom het gegeven antwoord verkeerd was.  Bij het oplossen van de items is verbetering niet toegestaan. Voor de scoring geldt het antwoord als fout. 

Ook moet de omgeving waarin de test wordt afgenomen aan bepaalde voorwaarden voldoen. De stoel en de tafel waaraan de testafname plaatsvindt, moeten in hoogte kunnen worden aangepast aan het kind of de jongere en zodanig zijn opgesteld dat de afnemer recht tegenover het kind of de jongere zit. Op de tafel ligt, op een donkere onderlegger, alleen het materiaal van één subtest. Het overige testmateriaal en het scoreformulier moeten binnen handbereik op een andere tafel liggen en buiten het zicht van het kind of de jongere blijven tot het betreffende onderdeel wordt afgenomen.

Wanneer een strikte doorvoering van de standaardinstructies, bijvoorbeeld in het geval van een ernstige motorische handicap, tot gevolg heeft dat de uitkomst weinig zegt over de cognitieve vaardigheid van de testpersoon, kan de afnemer de instructies aanpassen. In de handleiding worden hiervoor suggesties gedaan. Wanneer de afnemer afwijkt van de standaardinstructies moet dit vermeld worden op het scoreformulier.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

ADHD,
Autisme,
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
6 - 39 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Hogrefe Uitgevers
Weteringschans 128
1017 XV  Amsterdam
020-6713543
info@hogrefe.nl
www.hogrefe.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies