Databank Instrumenten

Screen for Child Anxiety Related Emotional Disorders (SCARED-NL)

SCARED-NL is een zelfrapportage vragenlijst bedoeld om een eerste screening van symptomen van angststoornissen bij kinderen en jongeren te meten. De vragenlijst kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Daarnaast is er van SCARED-NL ook een ouderversie beschikbaar. Deze is bedoeld om informatie van de ouders over de symptomen van het kind in te winnen. SCARED-NL kan zowel in klinische als niet-klinische settings gebruikt worden; bijvoorbeeld bureaus jeugdzorg, jeugd-ggz en scholen.

Doel

SCARED-NL is bedoeld om symptomen te meten van de belangrijkste angststoornissen die, volgens de DSM, bij kinderen en adolescenten kunnen voorkomen. Het instrument kan ook gebruikt worden bij het evalueren van de effecten van therapeutische interventies bij angstige jeugdigen.

Doelgroep

De vragenlijst is geschikt voor jeugdigen van 7 tot en met 19 jaar.

Materialen

SCARED-NL bestaat uit:

  • Een Handleiding SCARED-NL
  • Antwoordformulieren
  • Ouderversie van de vragenlijst
  • Scorings- en normeringswebsite van de vragenlijst

Gebruik

SCARED-NL kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. De afname dient in een rustige omgeving plaats te vinden, zodat het kind niet wordt afgeleid. Een kind mag de testleider om uitleg vragen als deze een item niet goed begrijpt. De testleider legt dan kort in eigen bewoordingen het betreffende item uit, maar probeert tevens het kind aan te sporen om de vragenlijst zo veel mogelijk zelf in te vullen.
De vragenlijst kan mondeling worden afgenomen (bijvoorbeeld bij een kind met ernstige leesproblemen), maar de gegevens moeten dan met enige terughoudendheid worden geïnterpreteerd omdat onbekend is wat het effect van mondelinge afname op het invullen van de vragenlijst is.

Omdat normgegevens voor de ouderversie van SCARED-NL vooralsnog ontbreken is de aanbeveling de ouderversie vooral te gebruiken om na te gaan in welke mate de ouders de scores van hun kind kunnen bevestigen. Op die manier kan een beeld worden verkregen over de ernst van de angstklachten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

De kindversie wordt al gebruikt voor het berekenen van een RCI. Voor de ouderversie is dit onbekend.

Meer informatie


Onderwerp:

Angst

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
7 - 20 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Testuitgever Boom
Postbus 15970
1001 NL Amsterdam
020 - 524 4514
klantenservice@boomtestuitgevers.nl
www.boomtestuitgevers.nl

 

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies