Databank Instrumenten

Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS)

De RCADS kan gebruikt worden voor screening op angst- en depressieklachten bij kinderen en jongeren van 8 tot 17 jaar. Er is zowel een variant voor zelfrapportage, als een variant die door de ouders kan worden ingevuld (de RCADS-P).

Doel

De RCADS brengt in kaart hoe vaak een kind of jongere last heeft van bepaalde angstklachten of depressieve gevoelens. Er zijn zes subschalen: separatie-angststoornis, sociale fobie, gegeneraliseerde angststoornis, paniekstoornis, obsessief-compulsieve stoornis en depressieve stoornis. Verder geeft de RCADS een totale angstschaal en een totale Internaliserende schaal.

Doelgroep

Kinderen en jongeren van 8 tot en met 18 jaar.

Materialen

Er zijn Nederlandse vertalingen van de RCADS en de RCADS-P die te gebruiken zijn met de Engelstalige handleiding. Scoren kan handmatig of met één van de online beschikbare hulpmiddelen.

Gebruik

De lijst wordt ingevuld door de cliënt zelf (RCADS) of door een ouder of verzorger (RCADS-P). Hierbij wordt per item op een vierpuntsschaal aangegeven hoe vaak deze uitspraak van toepassing is (nooit, soms, vaak of altijd). De vragenlijst wordt op papier ingevuld en kan handmatig of met één van de online beschikbare hulpmiddelen gescoord worden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

Er zijn verschillende wetenschappelijke artikelen verschenen over de psychometrische kwaliteiten van de RCADS. Voor gebruik in Nederland zijn de onderstaande artikelen het meest relevant:

Kösters, M. P., Chinapaw, M. J., Zwaanswijk, M., van der Wal, M. F., & Koot, H. M. (2015). Structure, reliability, and validity of the revised child anxiety and depression scale (RCADS) in a multi-ethnic urban sample of Dutch children. BMC psychiatry, 15, 132.
 
Mathyssek, C. M., Olino, T. M., Hartman, C. A., Verhulst, F. C., & Van Oort, F. V. (2013). Does the Revised Child Anxiety and Depression Scale (RCADS) measure anxiety symptoms consistently across adolescence? The TRAILS study. International Journal of Methods in Psychiatric Research, 22, 27-35.
 
Muris, P., Meesters, C., & Schouten, E. (2002). A brief questionnaire of DSM‐IV‐defined anxiety and depression symptoms among children. Clinical Psychology & Psychotherapy, 9, 430-442.

Onderwerp:

Angst,
Depressie

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
8 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De RCADS is ontwikkeld door Chorpita en collega's:
Chorpita, B. F., Yim, L. M., Moffitt, C. E., Umemoto L. A., & Francis, S. E. (2000). Assessment of symptoms of DSM-IV anxiety and depression in children: A Revised Child Anxiety and Depression Scale. Behaviour Research and Therapy, 38, 835-855.

De vragenlijst is vrij verkrijgbaar via:
https://www.childfirst.ucla.edu/resources/

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies