• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Instrumenten

Quickscan 'Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij educatie'

Deze checklist is een hulpmiddel bij het verbeteren van de participtatie - en betrokkenheid van ouders bij voorzieningen voor 0- tot 12-jarigen (zoals peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool) te verbeteren. De vragenlijst en checklist geven professionals inzicht in het soort beleid, de activiteiten voor ouders op het terrein van participatie en betrokkenheid en de (gewenste) kwaliteit en het bereik van dit beleid.

Doel

Met de quickscan kunnen educatieve voorzieningen de participatie en betrokkenheid van ouders in kaart brengen en een impuls geven om daarmee de kwaliteit van de voorziening te verbeteren.De quickscan maakt inzichtelijk wat deze voorzieningen doen met en voor ouders, waarover zij tevreden zijn, wat beter kan en hoe dat er uit moet komen te zien.

Doelgroep

Educatieve voorzieningen voor 0- tot 12-jarigen en de ouders van kinderen die van deze voorzieningen gebruikmaken.

Materialen

Het materiaal van de Quickscan 'Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij educatie' bestaat uit:

  • de quickscan, bestaande uit een toelichting, vragenlijsten en de bijlage;
  • de brochure 'Ouderbetrokkenheid thuis'.

Gebruik

De Quickscan 'Ouderparticipatie en ouderbetrokkenheid bij educatie' wordt ingevuld door leidsters in de kinderopvang of door de leerkracht. Indien gewenst kan een bureau of onderzoeker de vragenlijst afnemen onder meerdere medewerkers van de betreffende voorziening en de resultaten bundelen tot een korte rapportage.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Sterke basis voor de jeugd,
Voor- en vroegschoolse educatie (vve),
Kinderopvang

Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
0 - 12 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Spectrum
Zeelandsingel 40
6845 BH Arnhem
(026) 352 34 20
info@spectrumelan.nl
www.spectrumelan.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Download de beschrijving

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.