Databank Instrumenten

Ouder-Kind Interactie Vragenlijst-Revised (OKIV-R)

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden.

Doel

De OKIV-R is een vragenlijst waarmee de verhoudingen tussen ouders en kinderen van acht tot achttien jaar in kaart gebracht kunnen worden. De vragenlijst kan worden ingezet wanneer er sprake is van psychologische problemen bij het kind of de ouder om zo de relaties binnen het gezin in kaart te brengen.

Doelgroep

Ouders en hun kinderen van acht tot achttien jaar.

Materialen

De OKIV-R bestaat uit een:

  • handleiding
  • vragenlijst voor kind, ten aanzien van de ouder
  • vragenlijst voor ouder, ten aanzien van het kind

Gebruik

De OKIV-R wordt zowel door de ouder(s) als het kind individueel ingevuld. De ouder vult de vragenlijst in ten aanzien van het specifieke kind en het kind ten aanzien van de specifieke ouder. Afname en interpretatie vindt plaats door of onder supervisie van een klinisch psycholoog of pedagoog.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Kindermishandeling,
Multiprobleemgezinnen,
Scheiding

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
8 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Bohn Stafleu Van Loghum
Postbus 340
3990 GC Houten
030 - 63 83 838
info@springermedia.nl
www.bsl.nl


 

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies