Databank Instrumenten

Nederlandse Vragenlijst voor Eetgedrag Kind (NVE-K)

De NVE-K is een lijst met 20 vragen die het kind zelf invult. Het is een kindversie van de NVE. Beide lijsten meten drie typen eetgedrag.

Doel

Het vaststellen van drie typen eetgedrag bij kinderen, zodat kinderen met een risico op overgewicht voortijdig worden gesignaleerd.

Doelgroep

Kinderen van 7 tot en met 12 jaar met overgewicht en/of eetproblemen.

Materialen

Het materiaal bestaat uit antwoordformulieren en een toelichting. In de toelichting worden de constructie en psychometrisch kenmerken van de NVE-K beschreven, evenals adviezen aan ouders/verzorgers op basis van de resultaten.

Gebruik

De afnemer vult op de voorkant van het antwoordformulier eerst persoonlijke gegevens in, zoals gewicht, lengte, BMI (Body Mass Index) en gewichtshistorie (schommelingen in gewicht, eetbuien e.d.). Op de achterkant staan de 20 items waarvan de respondent op een driepuntsschaal aangeeft in hoeverre het item van toepassing is ('nee', 'soms' of 'ja'). De score en classificatie per schaal, die wordt berekend door het NVE-scorings- en normeringsprogramma, vult de afnemer in op de voorkant van het formulier. In de toelichting kan de professional lezen wat hij kan adviseren aan ouders bij een hoge score op een schaal. Tevens staan hier de antwoorden op veel gestelde vragen van ouders. Ouders worden bijvoorbeeld geadviseerd om hun kind niet te dwingen om het bord leeg te eten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Overgewicht

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
7 - 13 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Hogrefe Uitgevers BV
Weteringschans 128
1017 XV Amsterdam
(020) 6713543
info@hogrefe.nl
www.hogrefe.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies