Databank Instrumenten

Multidimensional Anxiety Scale for Children (MASC)

De Multidimensional Anxiety Scale is een screeningsinstrument voor angstproblemen bij kinderen en adolescenten van 8 tot en met 18 jaar. De vragenlijst kan voor verschillende doeleinden gebruikt worden. Het kan gebruikt worden als hulpmiddel bij de diagnose van angstproblemen en stoornissen, als screeningsinstrument, om de voortgang en effecten van behandeling te meten en voor onderzoeksdoeleinden.

Doel

De MASC is een zelfrapportage vragenlijst gericht op de screening van angstproblemen- en stoornissen bij kinderen en adolescenten. Het kan ingezet worden als diagnostisch hulpmiddel, als instrument om de effecten van behandeling te meten en voor onderzoeksdoeleinden .

Doelgroep

De MASC is gericht op kinderen en adolescenten van 8 tot en met 18 jaar.

Materialen

De materialen bestaan uit een handleiding, een vragenlijst en een scoreformulier. Van de handleiding is vooralsnog alleen de Amerikaanse versie beschikbaar. De vragenlijst en het scoreformulier zijn wel vertaald naar het Nederlands. Daarnaast is er een verkorte versie van de MASC (de MASC-10) voor gebruik in situaties waar een beoordeling van algemene angstsymptomen voldoende is.

Gebruik

MASC kan op verschillende manieren worden afgenomen: tijdens een consult aan een psycholoog, psychiater e.d., indien nodig via de telefoon, thuis (onder supervisie van een opvoeder/verzorger) of in groepsverband in de klas. Omdat angstsymptomen in de tijd kunnen veranderen, soms in relatief korte periodes, moet de MASC in één keer worden afgenomen. Aan het kind wordt uitgelegd dat er geen juiste of foute antwoorden zijn. Het gaat om hoe hij/zij zich in verschillende situaties voelt. Het kind vult antwoorden op de vragenlijst in. Het scoren van de antwoorden kan in principe door ongetrainde mensen plaatsvinden. Interpretatie van de resultaten moet echter door een ervaren ggz-professional plaatsvinden.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Angst

Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
8 - 19 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis
Polikliniek kinder- en jeugdpsychiatrie/psychologie
Dr. Elisabeth Utens
Postbus 2060
3000 CB Rotterdam
010-703 60 92
e.utens@erasmusmc.nl
www.erasmusmc.nl

 

 

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies