Databank Instrumenten

Multiculturele Capaciteiten Test - Middelbaar niveau (MCT-M)

De MCT-M meet intelligentie en cognitieve capaciteiten om voorspellingen te kunnen doen omtrent de geschiktheid voor een bepaalde opleiding of functie(niveau). Er worden zowel aanlegfactoren als aangeleerde factoren gemeten. De test bestaat uit acht subtests met 30 tot 45 items. De test meet de volgende aspecten: Nederlandse woordenschat, verbaal redeneren, vaardigheid in het rekenen, numeriek inzicht, ruimtelijk inzicht, logisch redeneren, snelheid en nauwkeurigheid.

Doel

Het doel van de MCT-M is het bepalen van de intellectuele capaciteiten van een individu om hiermee voorspellingen te kunnen doen over de geschiktheid voor een bepaalde opleiding of functie. De test meet de volgende aspecten: Nederlandse woordenschat, verbaal redeneren, vaardigheid in het rekenen, numeriek inzicht, ruimtelijk inzicht, logisch redeneren, snelheid en nauwkeurigheid.

Doelgroep

De MCT-M is een capaciteitentest, bedoeld voor jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen met uiteenlopende culturele achtergronden met een opleidingsniveau vanaf afgerond basisonderwijs tot en met afgerond HAVO.

Materialen

De MCT-M bestaat uit oefenopgaven, een opgavenboek, antwoordformulieren, een uitgebreide handleiding, nakijkmallen en een normenboek.

Gebruik

De MCT-M kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Hierbij kan de test in zijn geheel worden afgenomen, maar de subtests kunnen ook afzonderlijk worden gebruikt. Er is allereerst een papieren versie beschikbaar. De kandidaat streept op aparte antwoordformulieren de letters aan die horen bij de juiste antwoorden. Daarnaast is er ook een computerversie, met geautomatiseerde rapportage, die via internet kan worden afgenomen (NOA Online). Voor de testafname wordt aan allochtone kandidaten een boekje met oefenopgaven van elke subtest ter beschikking gesteld. Bij twijfel of de kandidaat voldoende taalkennis heeft om de instructies te begrijpen, kan vooraf een taaltoets worden afgenomen: in een verhaal moeten 80 woorden worden aangevuld in 15 minuten.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Arbeidstoeleiding

Doel:

Diagnostiek

Leeftijd:
13 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Stichting NOA
Jollemanhof 14 A
1019 GW Amsterdam
020 5040 800
info@noa-vu.nl
Noa-vu.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies