Databank Instrumenten

Kwaliteitstoolkit voor de residentiële jeugdzorg

De kwaliteitstoolkit voor de residentiële jeugdzorg is een praktisch hulpmiddel dat gebruikt kan worden door jongeren en pedagogisch medewerkers in de residentiële jeugdzorg. Het stelt jeugdzorgaanbieders in staat de kwaliteit van de basiszorg te bespreken en te verbeteren.

Doel

De kwaliteitstoolkit is een praktisch hulpmiddel dat jeugdzorgaanbieders in de residentiële jeugdzorg in staat stelt om de kwaliteit van de basiszorg te bespreken en te verbeteren. Specifiek zijn doelen opgesteld voor de jongeren en de pedagogisch medewerkers.

Zo zijn doelen voor de jongeren onder meer:

 • jongeren denken na en praten mee over de kwaliteit van verzorging en opvoeding in de residentiële jeugdzorg
 • jongeren komen tot een groepsactieplan van aanpak met actiepunten gericht op kwaliteitsverbetering op de groep
 • jongeren en pedagogisch medewerkers werken samen aan kwaliteitsverbetering op de groep

Doelen voor de pedagogisch medewerkers zijn onder andere:

 • Informatie verzamelen over de kwaliteit van de hulpverlening
 • Reflectie op huidige werkwijze
 • Informatie aanleveren voor het jaarverslag
 • Actiepunten aanleveren voor het afdelingsplan

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit alle jongeren (12+) op een residentiële groep/gezinshuis /Kamertrainingscentrum (KTC), de pedagogisch medewerkers binnen één team, en de gedragswetenschapper en leidinggevende die aan het team gekoppeld zijn. Jeugdzorgaanbieders kunnen ook als doelgroep worden gezien: zij worden in staat gesteld om de kwaliteit van de basiszorg te verbeteren.

Materialen

De kwaliteitstoolkit bestaat uit:

 • Kwaliteitscriteria
 • Vragenlijst voor jongeren
 • Vragenlijst voor pedagogisch medewerkers
 • Draaiboek voor jongeren
 • Draaiboek voor het team
 • Instructie voor verwerking vragenlijst 

Gebruik

De afname van de vragenlijst bij de jongeren wordt begeleid door een externe gespreksleider (medewerker van een andere groep of collega van een stafafdeling) en de pedagogisch medewerker(s) die op dat moment in dienst is (zijn).
Het jongerendeel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Introductie (10 min.)
 • Vragenlijst afnemen (30 min.)
 • Groepsoverleg over de beste en slechtst beoordeelde kwaliteitscriteria en eerste voorstellen voor een groepsactieplan (60 min.)
 • Opzet groepsactieplan (30 min.)
 • Groepsactieplan volgen (5 min. / 20 min.). Wekelijks wordt kort bekeken of aan de actiepunten wordt gewerkt. Tweemaandelijks wordt geëvalueerd of de actiepunten van het groepsactieplan zijn behaald.

Het onderdeel voor de pedagogisch medewerkers wordt begeleid door de behandelcoördinator van het team.
Dit deel bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Introductie (5 min.)
 • Terugkoppeling uitkomsten vragenlijst + kiezen 4 criteria (2 van de jongeren, 2 eigen gekozen) (20 min.)
 • Discussie en opstellen actiepunten (60 min.)
 • Terugkoppeling vanuit het groepsactieplan jongeren en opstellen groepsactieplan (30 min.)
 • Benodigde vervolgacties uitzetten (15 min.)

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Residentiële jeugdhulp

Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
12 - 23 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Nederlands Jeugdinstituut
Postbus 19221
3501 DE Utrecht
(030) 230 63 44
info@nji.nl
www.nji.nl

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies