Databank Instrumenten

Infant and Toddler Quality of Life Questionnaire (ITQOL)

De Infant and Toddler Quality of Life Questionnaire (ITQOL) meet de gezondheidsgerelateerde kwaliteit van leven van jonge kinderen.

Doel

De ITQOL meet de ervaren kwaliteit van leven van het kind door ouders of verzorgers vragen te stellen over de domeinen fysieke bekwaamheid, groei en ontwikkeling, pijn, temperament, humeur, algemeen gedrag, omgang met anderen, algemene gezondheid, en veranderingen in gezondheid. Ouders krijgen daarnaast vragen over angst en zorgen over de gezondheid van het kind, beperkingen in het uitvoeren van opvoedtaken door de gezondheid van het kind, algemene gezondheid, en familiesamenhang.

Doelgroep

Kinderen van 2 maanden tot en met 5 jaar.

Materialen

Er zijn twee versies beschikbaar:

  • De ITQOL: de volledige versie met 97 items
  • De ITQOL-SF47: een verkorte versie van 47 items.

Overige materialen: een scoringshandleiding.

Gebruik

Voor elk domein worden antwoorden gescoord en opgeteld op een schaal van 0 (slechtste gezondheid) tot 100 (beste gezondheid). Er zijn Amerikaanse normen voor de ITQOL-97 en ITQOL-SF47, maar is geen Nederlandse waarderingsset.

De invulduur is afhankelijk van de problematiek, de leeftijd van het kind en dergelijke. De periode om terug te kijken wisselt per schaal. Sommige schalen hebben betrekking op de voorgaande vier weken, de vragen over de algemene gezondheid en globale veranderingen in gezondheid gaan over een periode van een jaar.

De ITQOL is beschikbaar in achttien talen, waaronder in het Nederlands.


Onderwerp:

Effectieve jeugdhulp

Doel:

Evaluatie, Gemengde, overige en niet gespecificeerde doelen

Leeftijd:
0 - 5 jaar

Bestellen

De Infant and Toddler Quality of Life Questionnaire (ITQOL) is ontwikkeld in Canada. De ITQOL is niet vrij beschikbaar, maar valt onder het auteursrecht. De ITQOL mag daarom niet naar eigen inzicht worden aangepast, vertaald of verspreid. Voor gebruik is toestemming nodig van de ontwikkelaar. Gebruik kan worden aangevraagd via een formulier: Healthactchq.com/reg-form.php.

Aan het gebruik van de ITQOL zijn kosten verbonden. De kosten worden bepaald aan de hand van het type onderzoek, de financieringsbron van het onderzoek en de omvang van de steekproef.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies