Databank Instrumenten

Competentiebelevingsschaal voor Adolescenten (CBSA)

De Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten (CBSA) is een zelfrapportage vragenlijst voor 12- tot 18-jarige adolescenten, bedoeld om een indruk te krijgen van de competenties van adolescenten op een aantal specifieke gebieden en van het globaal gevoel van eigenwaarde. Het instrument kan gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek, bij diagnostisch onderzoek door instellingen voor jeugdhulpverlening en geestelijke gezondheidszorg en bij evaluaties van therapeutische interventies.

Doel

Met de Competentie Belevingsschaal voor Adolescenten kan op gestandaardiseerde wijze een indruk worden verkregen van zowel de competenties van jongeren op zes specifieke gebieden als van het globaal gevoel van eigenwaarde zoals beoordeeld door de adolescent zelf.

Doelgroep

De CBSA is bedoeld voor adolescenten van 12 tot 18 jaar.

Materialen

De CBSA bestaat uit een Handleiding Competentiebelevingsschaal voor adolescenten en scoringsformulieren.

Gebruik

De CBSA wordt ingevuld door de jongere zelf en kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen. Afname kan plaatsvinden door een psychodiagnostisch medewerker. Interpretatie van testgegevens wordt gedaan door een psycholoog, (ortho)pedagoog of psychiater.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Integrale jeugdhulp

Doel:

Vroegsignalering, Diagnostiek, Evaluatie, Effectmeting

Leeftijd:
12 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies