Databank Instrumenten

Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ)

De CERQ meet negen verschillende copingstrategieën en kan zowel gebruikt worden voor het bepalen van de algemene cognitieve stijl als van de specifieke cognitieve strategie die gehanteerd wordt na het meemaken van een specifieke gebeurtenis.

Doel

Doel van de CERQ is het meten van verschillende cognitieve copingstrategieën, zowel in de algemene zin als naar aanleiding van een specifieke gebeurtenis.Een copingstrategie is een manier waarop mensen met bepaalde vervelende gebeurtenissen omgaan. Het kan van belang zijn voor het hulpverleningsproces om te weten welke copingstrategieën iemand hanteert om bijvoorbeeld betere copingstrategieën aan te leren of minder goede copingstrategieën af te leren. De CERQ kan ook gebruikt worden bij wetenschappelijk onderzoek naar beschermende- en risicofactoren bij het ontstaan van emotionele- of psychosociale problemen.

Doelgroep

De CERQ is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar en volwassenen. De vragenlijst kan ook gebruikt worden bij specifieke populaties, zoals chronisch zieke jongeren of jongeren die een bepaalde traumatische gebeurtenis hebben meegemaakt.

Materialen

De CERQ bestaat uit:

  • handleiding
  • vragenlijst
  • scoringsmal

Gebruik

De jongere geeft per vraag op een vijfpuntsschaal aan in hoeverre hij het eens is met de verschillende beweringen (van '(bijna) nooit' tot '(bijna) altijd)'. Voorbeelden van stellingen zijn 'Ik denk dat ik als persoon 'sterker' word door de situatie' en 'Ik denk er telkens aan hoe vreselijk de situatie is geweest'. De vragenlijst kan worden ingevuld om algemene copingstrategieën te meten, maar ook met betrekking tot een specifieke gebeurtenis. De vragen zijn dan hetzelfde, maar de instructie verandert. De vragenlijst kan zowel individueel als groepsgewijs worden afgenomen, en zowel op papier als met de computer.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt al gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:
Doel:

Signalering en screening, Effectmeting

Leeftijd:
12 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Voor gebruik in de klinische praktijk:

Datec Zoetermeer
079 3478992
info@datec.nl
www.datec.nl

Voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek:

https://www.universiteitleiden.nl/en/research/research-projects/social-and-behavioural-sciences/cognitive-emotion-regulation-questionnaire-cerq

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies