Databank Instrumenten

Beoordelingsschaal voor Tevredenheid en Effect (BESTE)

De BESTE meet cliëntsatisfactie na afloop van ontvangen hulp. De BESTE wordt afgenomen bij ondermeer de ouder en de hulpverlener van jongeren tot 18 jaar, die cliënt zijn binnen de jeugdzorg of de jeugdgezondheidszorg.

Doel

De BESTE meet cliëntsatisfactie na afloop van de geboden hulp.

Doelgroep

De BESTE wordt afgenomen bij ouders, aanmelders en hulpverleners van jongeren tot 18 jaar die cliënt zijn van de jeugdzorg en jeugdgezondheidszorg.

Materialen

De BESTE bestaat uit een :

  • handleiding

Drie versies van de vragenlijst, namelijk:

  • BESTEou (voor ouders)
  • BESTEhv (voor hulpverleners)
  • BESTEam (voor aanmelders)

Gebruik

De BESTE wordt na afloop van een hulpverleningsproces afgenomen, om zo achteraf de cliëntsatisfactie te meten. Zowel de ouder, de hulpverlener en de aanmelder vullen na afloop van het hulpverleningsproces individueel de BESTE in.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:
Doel:

Evaluatie

Leeftijd:
0 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Praktikon
Postbus 6909
6503 GK Nijmegen
024 361 5480
praktikon@acsw.ru.nl
http://www.praktikon.nl/beste/

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies