Databank Instrumenten

Autisme- en Verwante stoornissenschaal-Z-Revisie (AVZ-R)

De AVZ-R is een korte vragenlijst (screener) gericht op het gehele autismespectrum, die veel gebruikt wordt in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Het leeftijdsbereik is 2 tot en met 70 jaar.

Doel

Ondersteuning van het diagnostisch proces met betrekking tot autismespectrumstoornissen (ASS) bij mensen met een verstandelijke beperking. Bij onderzoek van groepen personen kan het instrument gebruikt worden als screener.

Doelgroep

Verstandelijk gehandicapten (van alle niveaus) van 2 tot en met 70 jaar.

Materialen

De AVZ-R bestaat uit een handleiding en scoreformulieren. In de handleiding staat de scoring van de items, de toepassing bij bijzondere categorieën personen, de AVZ-R schaal en informatie over het komen tot een uiteindelijke diagnose, waarbij de scores vergeleken worden met gegevens van de normgroep 1998.

Gebruik

De AVZ-R schaal wordt bij voorkeur ingevuld door professionele werkers die vertrouwd zijn met ASS, het doen en laten van mensen met een verstandelijke beperking en beschikken over voldoende recente informatie over de te beoordelen persoon. In de praktijk voldoen psychologen, orthopedagogen, artsen (psychiaters), specifiek werkende begeleid(st)ers, leerkrachten en maatschappelijk werkers aan deze eisen. De AVZ-R is gericht op het huidige gedrag. De directe medewerking van de te beoordelen persoon is niet nodig.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie


Onderwerp:

Autisme,
Licht verstandelijk beperkte jeugd

Doel:

Signalering en screening

Leeftijd:
2 - 25 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Ja. De details over de beoordeling zijn te vinden in de online COTAN Documentatie:
Let op:
Enkel het feit dat een instrument door de COTAN is beoordeeld zegt nog weinig over de kwaliteit. Die wordt bepaald door de hoogte van het oordeel (onvoldoende / voldoende / goed) op zeven criteria.
Tip:
Veel universiteitsbibliotheken bieden toegang tot informatie uit de COTAN. Kijk op de website of dit voor uw universiteitsbibliotheek geldt en hoe u toegang kunt krijgen. Overige gebruikers kunnen een losse beoordeling kopen of een abonnement afsluiten.

Bestellen

Pearson
Gatwickstraat 1
1043 GK Amsterdam
+31 (0)20 581 5500
info-nl@pearson.com
https://www.pearsonclinical.nl/avz-r-autisme-en-verwante-stoornissenschaal

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies