Databank Instrumenten

Actuarieel Risicotaxatie Instrument voor Jeugdbescherming (ARIJ)

De ARIJ is bedoeld om de directe onveiligheid van kinderen vast te stellen. Het instrument bestaat uit: a) een veiligheidstaxatie, b) een risicotaxatie en c) een dynamisch risicoprofiel.

Doel

De ARIJ is ontwikkeld om onveilige opvoedingssituaties in te schatten.

Doelgroep

Het instrument verzamelt informatie over opvoeders en kinderen die betrokken zijn bij een onderzoek naar kindermishandeling en/of verwaarlozing.

Materialen

De ARIJ is digitaal beschikbaar als een Excel-applicatie, of als bestand dat kan worden geprint voor afname op papier.

Gebruik

Voor het beantwoorden van de vragen is het nodig om informatie vanuit verschillende bronnen te gebruiken, waaronder vanuit het kind. Door het invullen van de veiligheidstaxatie (10 items) wordt de directe onveiligheid van het kind ingeschat. De risicotaxatie (23 items) wordt gebruikt voor het inschatten van het risico op toekomstige onveiligheid. Het dynamisch risicoprofiel kan gebruikt worden om vooruitgang te monitoren en geeft aan in hoeverre het risico op toekomstige onveiligheid kan worden verlaagd op basis van de veranderbare risicofactoren die de ARIJ meet.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.


Onderwerp:

Kindermishandeling

Doel:

Risicotaxatie

Leeftijd:
0 - 0 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

Voor vragen over de ARIJ kunt u een e-mail sturen naar Dr. Claudia van der Put: c.e.vanderput@uva.nl

Toegang tot de materialen van de ARIJ kan worden verkregen door het formulier op de webpagina van Dr. Claudia van der Put in te vullen: http://www.uva.nl/profiel/c.e.vanderput

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies