Databank Instrumenten

11VB – Potentiële LVB-slachtoffers loverboys/mensenhandel in beeld

Het instrument 11VB brengt voor meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB) in kaart hoeveel risicofactoren er zijn die de kans op slachtofferschap van mensenhandel en seksuele uitbuiting vergroten.

Doel

11VB is bedoeld om leraren in het Voortgezet Speciaal Onderwijs, leerplichtambtenaren en andere professionals die werken met LVB-meiden in staat te stellen bij deze doelgroep (potentieel) slachtofferschap van mensenhandel en seksuele uitbuiting sneller te signaleren.

Doelgroep

Meiden met een licht verstandelijke beperking (LVB) in de leeftijd van 12 – 18 jaar.

Materialen

  • Handleiding. Deze is als pdf te downloaden op de website www.11vb.nl
  • E-learning voor het gebruik van 11VB
  • Online omgeving met een kennisdeel en de digitale versie van het instrument

Gebruik

Het instrument is ontwikkeld rondom elf aandachtsgebieden. Per aandachtsgebied noemt 11VB een aantal signalen die wijzen op potentieel slachtofferschap van mensenhandel en seksuele uitbuiting. Daarnaast zijn drie clusters van beschermende factoren opgenomen, met daarin kenmerken die het risico op slachtofferschap juist verminderen. Per signaal en kenmerk geeft de professional aan of dit bij deze jongere wel of niet aanwezig is. De eindscore wordt automatisch berekend en wordt uitgedrukt in drie risicoprofielen: 1) geen/nauwelijks risico, 2) risico, en 3) verhoogd risico.

Gebruik in Routine Outcome Monitoring (ROM)

Dit instrument wordt (nog) niet gebruikt om een Reliable Change Index (RCI) te berekenen. Een Reliable Change Index brengt voor een specifieke cliënt in kaart wat het effect is van de hulpverlening.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:

Bestuurscentrum Koraal 046-4775252 en vragen naar Peter Muijsers, projectcoördinator en communicatieadviseur. U wordt dan naar hem doorverbonden.

U kunt uw vragen of feedback ook aangeven per mail naar: suggesties11VB@koraal.nl  


Onderwerp:
Doel:

Signalering en screening, Risicotaxatie

Leeftijd:
12 - 18 jaar

Beoordeling door COTAN

De Commissie Testaangelegenheden Nederland (COTAN) van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP) beoordeelt de kwaliteit van psychodiagnostische instrumenten in Nederland.

Beoordeeld?
Nee.
Let op:
Dat een instrument niet is beoordeeld, zegt nog niets over de kwaliteit.

Bestellen

De website 11vb.nl bestaat uit een kennisdeel en een digitale vragenlijst. Het kennisdeel is voor iedereen toegankelijk. De vragenlijst is alleen op te vragen door professionals in het jeugddomein en leraren in het VSO. Hiervoor is een wachtwoord en een inlogcode vereist.

Om gebruik te maken van het signaleringsinstrument 11VB volgt u als professional de korte E-learning Signaleren en voorkomen van mensenhandel en seksuele uitbuiting (loverboys). Deze E-learning is voor de doelgroepen in heel Nederland gratis te volgen via: www.allyoucanlearn.eu en wordt in combinatie met een verdiepingscursus geaccrediteerd door het SKJ. U ontvangt na de E-learning een certificaat. U kunt vervolgens inloggen op de digitale omgeving van 11VB (via https://11vb.nl/ of via https://www.bergop.info/vragenlijsten/) en het signaleringsinstrument digitaal invullen.

Informatie downloaden

U kunt de beschrijving van het instrument op deze pagina opslaan als pdf-bestand.

Beschrijving downloaden

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies