Databank Effectieve Jeugdinterventies

Vragenlijst quickscan jeugdzorgaanbod met potentie

U dient alle vragen in te vullen voordat u de resultaten kunt opslaan.

Interventie
*

Afgebakende doelgroep

Het aanbod is gericht op een doelgroep met specifieke hulpvragen en/of specifieke problemen.

Bij specifieke hulpvragen, waar het aanbod zich overkoepelend op richt, kunt u denken aan 'help me om mijn dagbesteding vast te houden'. Bij specifieke problemen waar het aanbod zich op richt kunt u bijvoorbeeld denken aan 'angstige kinderen'. Bij 3 of meer verschillende hulpvragen of problemen vult u 'Nee' in.

Het aanbod is afgestemd op een specifieke leeftijdsgroep

Bij een verschil tussen de onder- en bovengrens van meer dan 8 jaar vult u 'Nee' in, tenzij op verschillende onderdelen de aanpak is afgestemd op verschillende subgroepen.
Specifieke doelen

Het aanbod is gericht op een specifiek perspectief (zoals terug naar huis, het hebben en vasthouden van een dagbesteding, verder zonder hulp et cetera)

Bij 3 of meer verschillende perspectieven vult u 'Nee' in.

De doelen zijn afgestemd op specifieke problematiek of op specifieke leefgebieden/ontwikkelingstaken.

Wanneer de doelen betrekking hebben op een brede range aan problemen of gericht zijn op het vergroten van vaardigheden op alle ontwikkelingstaken vult u 'Nee' in.
Systematische aanpak

Het aanbod heeft een afgebakende behandelduur.

De behandelduur en/of het aantal contactmomenten is voor verschillende cliënten vergelijkbaar en voor cliënten helder (bijv. de ambulante hulpverlening beslaat 12-15 gesprekken of de residentiële behandelduur is 9-11 maanden).

Er is een duidelijk verband tussen de aanpak en de doelen waaraan gewerkt wordt.

Uit de beschrijving van de aanpak wordt duidelijk hoe aan alle doelen of doelgebieden wordt gewerkt.

Er wordt gewerkt met een concrete methodiek.

Er is een aanwijsbare methodiek, waarin technieken en/of middelen zijn uitgewerkt. Deze methodiek kan door uitvoerend medewerkers worden uitgelegd.

De concrete methodiek is uitgewerkt op papier.

Er is helderheid over de frequentie en de duur van de contacten met kinderen en/of ouders

Het aanbod bevat een fasering (zoals een startfase, veranderingsfase en afbouwfase) met verschillende doelen per fase.

De aanpak wordt door verschillende medewerkers ongeveer op dezelfde wijze uitgevoerd.

Aanvullend

Er is een verband tussen de aanpak en bepaalde achterliggende theorieën of modellen

Wanneer de aanpak is gebaseerd op meerdere theorieën die strijdig zijn met elkaar vult u 'Nee' in.

De eigenaar/instelling is bereid om, waar nodig, het aanbod verder te ontwikkelen.

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies