Databank Effectieve Jeugdinterventies

Voor je het weet zijn ze groOt

'Voor je het weet zijn ze groOt' richt zich op ouders met kinderen van 2-12. Doel is om ouders zich versterkt te laten voelen in hun opvoedvaardigheden om hun kinderen gezonde voedings- en beweeggewoonten aan te leren en om ouders minimaal één van de aangereikte opvoedvaardigheden toe te laten passen in hun thuissituatie. De interventie wordt uitgevoerd in de vorm van een ouderbijeenkomst over opvoeding, voeding en bewegen, waarin interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen met elkaar afgewisseld worden.


Gericht op:

Gezondheid, opvoeding

Leeftijd:
2 - 12 jaar
Doel:

Bevorderen positieve ontwikkeling

Doelgroep:

Kansarm, lage SES, migratieachtergrond

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
11 december 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Ouders voelen zich versterkt in hun opvoedvaardigheden om hun kinderen gezonde voedings- en beweeggewoonten aan te leren en passen minimaal één van de aangereikte opvoedvaardigheden toe in hun thuissituatie.

Doelgroep

Ouders met kinderen van 2-12 jaar, met name ouders met kinderen die onvoldoende bewegen en ongezond eten. Tevens is het programma geschikt voor ouders die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen.

Aanpak

'Voor je het weet zijn ze groOt' is een ouderbijeenkomst over opvoeding, voeding en bewegen, waarin interactieve theaterscènes en groepsbesprekingen met elkaar afgewisseld worden. Opvoeding staat centraal rond de thema's: 1) beeldschermgebruik (computeren, t.v. kijken, etc.) en actief (buiten)spelen 2) ontbijten en 3) snoepen/ snacken/gezoete dranken.

Onderzoek

'Voor je het weet zijn ze groOt' is in Amsterdam twee maal op procesniveau geëvalueerd. Tijdens deze procesevaluaties stonden respectievelijk de inhoud (2012) en de overdraagbaarheid (2013) centraal.

Geconcludeerd kan worden dat het interactief theater als vorm van entertainment-education, geschikt is om ingewikkelde opvoedingssituaties te behandelen. Het biedt herkenning, is humoristisch, is vol vaart, betrekt ouders rechtsreeks op een niet-betuttelende manier, biedt de mogelijkheid om op leuke ontspannende wijze kennis te maken met gedragsalternatieven, haalt het taboe van het thema opvoeding af, roept discussie op, nodigt uit tot meepraten, meedenken en meelachen en beklijft beter dan bij mondelinge of schriftelijke informatieoverdracht.

De ouderbijeenkomst 'Voor je het weet zijn ze groOt' heeft drie keer zoveel ouders bereikt als gebruikelijk bij een ouderworkshop of -voorlichting, inclusief de ouders die aangeven nooit of bijna nooit op een ouderbijeenkomst komen. Het theater is geschikt voor ouders met alle culturele achtergronden en voor ouders die de Nederlandse taal in mindere mate beheersen. Niet alleen de hoge opkomst, maar ook de actieve deelname van de ouders sprongen in het oog.

De handleiding en beeldopname zijn voor de gespreksleider belangrijke materialen bij de uitvoering. Met een handleiding en trainingsfilm kunnen opvoedadviseurs en preventiemedewerkers de bijeenkomst geven.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Voor je het weet zijn ze groOt betrekt ouders met een interactief theater bij een gezonde leefstijl van hun kinderen. Met gebruik van Intervention Mapping is een leuke en originele interventie ontworpen. De uitvoering duurt ca. een uur. Dit maakt de doelen wel wat ambitieus.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

GGD Amsterdam

Contactpersoon

 

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies