• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

ReSet

ReSet is een vorm van intensieve thuisbegeleiding voor risicogezinnen en multiprobleemgezinnen met kinderen in de leeftijd van 0-19 jaar. ReSet is erop gericht ouders in staat te stellen de opvoeding van hun kinderen weer zelfstandig ter hand te nemen en te voorkomen dat gezinnen een beroep moeten doen op de jeugdzorg of andere vormen van geïndiceerde hulp.

Reden van niet meer opnemen in de databank

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

JSO expertisecentrum voor jeugd, samenleving en opvoeding
Postbus 540
2800 AM Gouda
Geeske Hoogenboezem en Rineke Oomen
0182 547 888
info@jso.nl
www.jso.nl

Contactpersoon:

Geeske Hoogenboezem
g.hoogenboezem@jso.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies