Databank Effectieve Jeugdinterventies

Ik ben Bas

Ik ben Bas is een educatieve methode voor peuters, waarbij kinderen die het nodig hebben extra in hun (taal-)ontwikkeling worden gestimuleerd. Er wordt gewerkt met wisselende thema's vanuit de belevenissen van het jongetje Bas. Het programma wordt uitgevoerd op peuterspeelzalen. Ook ouders worden bij de uitvoering van het programma betrokken.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Ik ben Bas is verlopen. Ik ben Bas is nog wel verkrijgbaar, maar ook opgenomen in het totaalprogramma Doe meer met Bas.


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies