Databank Effectieve Jeugdinterventies

Doe meer met Bas

Doe meer met Bas is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 2,5-6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt uitgevoerd. Het richt zich op de brede ontwikkeling van kinderen met specifieke aandacht voor taal en rekenen en is opgebouwd rondom acht thema's met spelactiviteiten voor vier tot zes weken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van tutoring om kinderen die extra aandacht nodig hebben te ondersteunen. Het programma bevat een oudercomponent.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Doe meer met Bas is verlopen.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Drs. Jan Jaap Karsten, Uitgeversgroep Jongbloed
Postbus 484
8440 AL Heerenveen
E-mail: inge.hoepel@royaljongbloed.com
Website: www.baseducatie.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies