Databank Effectieve Jeugdinterventies

Conflicthantering & Sociale Competentie in het Onderwijs (C&SCO)

C&SCO (spreek uit als 'kasko') is een aanpak die werkt aan een veilig en prettig leefklimaat op school, een krachtige sociale leeromgeving die de sociale competentie en het kunnen omgaan met conflicten van leerlingen versterkt. C&SCO is bestemd voor groep 7 en 8 van het basisonderwijs en de jaren 1 en 2 van het voortgezet onderwijs.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Conflicthantering & Sociale Competentie in het Onderwijs (C&SCO) is verlopen. C&SCO is opgegaan in de interventie Baas in eigen soap.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Sardes
Postbus 2357
3500 GJ Utrecht
030 232 62 00
secretariaat@sardes.nl
www.sardes.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies