Databank Effectieve Jeugdinterventies

Beeldcommunicatie

Beeldcommunicatie is een vorm van speltherapie voor kinderen van 3 tot 12 jaar die ingrijpende gebeurtenissen hebben meegemaakt. Hierdoor is hun relatie met de omgeving verstoord geraakt. De therapie wil de pedagogische relatie tussen de kinderen en hun ouders en omgeving herstellen. Beeldcommunicatie bestaat uit spelsessies met de kinderen in combinatie met ouderbegeleiding.


Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Beeldcommunicatie is verlopen. De interventie wordt niet meer uitgevoerd in Nederland.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

drs. E. Groothoff, dr. F.J.H. Harinck en dr. J. Hellendoorn

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies