• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Vaardigheden Voor Ouders (VVO)

De interventie Vaardigheden Voor Ouders (VVO) wil ouders met een kind (12 - 18 jaar) dat vanwege gedragsproblematiek is opgenomen in een residentiële setting ondersteunen bij het versterken van hun opvoedingsvaardigheden, zodat de kinderen uiteindelijk meer prosociaal en minder disruptief gedrag gaan vertonen. Ouders volgen een training in groepsverband gericht op het aanleren en versterken van vijf kritieke opvoedingsvaardigheden (Patterson). Verlofsituaties van het kind gelden als oefensituaties.

Reden van niet meer opnemen in de databank

De erkenning van de interventie Vaardigheden voor Ouders is verlopen.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Ottho Gerhard Heldringstichting
Postbus 1
6670 AA Zetten
secretariaat@ogheldring.nl
0488 471111
www.ogheldring.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies