• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Triple P: Positief Pedagogisch Programma Niveau 4

Triple P staat voor Positief Pedagogisch Programma, een van origine Australisch programma voor opvoedingsondersteuning aan ouders met kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Het is een laagdrempelig en integraal programma met als doel de preventie van (ernstige) emotionele- en gedragsproblemen bij kinderen door het bevorderen van competent ouderschap. Het Triple P-programma onderscheidt vijf niveaus van ondersteuning met daarbij variabele aanbiedingsvormen. Samen bieden zij een samenhangend systeem van interventies dat ouders steun op maat kan bieden. Triple P niveau 4 is één van de intensievere niveaus van Triple P. Triple P niveau 4 wordt vooral aangeboden aan ouders van kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar.

Doel

Het Triple P programma niveau 4 heeft als doel 'het versterken van kennis, opvoedingsvaardigheden en zelfvertrouwen van ouders', zodat gedrags- en emotionele problemen bij het kind verminderen of ouders in ieder geval effectieve manieren kennen om hiermee om te gaan.

Doelgroep

Het Triple P programma richt zich op ouders van kinderen van 0 -12 jaar. Triple P niveau 4 richt zich op ouders die een gerichte training in opvoedvaardigheden nodig hebben voor het omgaan met de matige tot ernstige gedrags- en emotionele problemen van hun kind.

Aanpak

Triple P traint ouders in het toepassen van de 5 basisprincipes en 17 opvoedvaardigheden voor positief opvoeden. Het programma onderscheidt vijf niveaus van ondersteuning met daarbij variabele aanbiedingsvormen. Samen bieden zij een samenhangend systeem van interventies dat ouders steun op maat kan bieden. Triple P niveau 4 is één van de intensievere niveaus.

De ondersteuning op niveau 4 wordt in drie verschillende vormen aangeboden: individueel (8-10 sessies) en groepsgericht (5 groepssessies en 3 telefonische sessies). Triple P niveau 4 heeft ook een zelfhulpprogramma. Deze wordt echter in Nederland niet uitgevoerd en wordt daarom in deze beschrijving niet meegenomen.

Het programma op niveau 4 richt zich allereerst op verheldering van het probleemgedrag, mogelijke oorzaken en doelen voor verandering. Daarna leren ouders opvoedingsvaardigheden aan om positief gedrag te stimuleren, gevolgd door vaardigheden om ongewenst gedrag te hanteren. Deze vaardigheden vormen de basis voor een stappenplan voor de aanpak van het opvoedprobleem van de ouder in de thuissituatie. Wanneer een ouder de vaardigheden voor positief opvoeden goed beheerst wordt gekeken naar het toepassen van de vaardigheden in situaties die een hoog risico met zich meebrengen, bijvoorbeeld buitenshuis of wanneer er visite is. In de afsluitende sessie wordt aandacht besteed aan het vasthouden van de bereikte veranderingen, nu en in de toekomst. Elke bijeenkomst behandelt een thuisopdracht die in de voorafgaande week door de ouders is uitgevoerd. De thuisopdrachten zijn bedoeld om de geleerde vaardigheden in de praktijk te kunnen oefenen en aanleren.

Materiaal

Er is een handboek voor professionals waarin de werkwijze wordt beschreven en een werkmap voor tijdens de training. Voor de vijf groepsbijeenkomsten van de groepstraining is een PowerPoint presentatie beschikbaar. Voor ouders is er een werkboek, DVD en vragenlijsten voor de voor- en nameting, alsmede formulieren voor het volgen van het gedrag van het kind. Aanvullend kan gebruik worden gemaakt van de brochure Positief Opvoeden en folders op het gebied van verschillende thema's (tip sheets).

Onderzoek

Uit Nederlands onderzoek met experimenteel design in de praktijk en met follow-up blijkt dat Triple P niveau 4 verschillende vormen van probleemgedrag vermindert (de Graaf, 2009). Dat ouders minder disfunctionele ouderschapsstijlen hanteren en zich competenter voelen. Triple P is even effectief als de reguliere zorg, maar dan in minder sessies. Dezelfde resultaten worden met behulp van Triple P aanmerkelijk sneller behaald.

Uit buitenlands onderzoek blijkt dat Triple P Standaard (individueel), Groep en Zelfhulp allen klinisch relevante effecten op het kindgedrag hebben. Uit meta-analyses blijkt dat Triple P niveau 4 positieve effecten heeft op probleemgedrag van kinderen alsook op disfunctionele opvoedstijlen, opvoedvaardigheden, efficacy en tevredenheid over ouderschap en het welbevinden van ouders, onafhankelijk van de vorm waarin de interventie wordt aangeboden ( Individueel, Groep of Zelfhulp).


Onderwerp:

Angst,
Depressie,
Gedragsproblemen,
Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie, Behandeling

Leeftijd:
3 - 12 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
15 juni 2012
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De onderbouwing van Triple p niveau 4 is erg sterk. Daarnaast is de kwaliteit van Triple P als geheel goed en wordt deze in Nederland goed uitgevoerd en onderzocht.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Triple P is ontwikkeld door professor M. Sanders en het team van het Parenting and Family Support Centre van de universiteit van Queensland (Australië).

Voor informatie over de implementatie van Triple P in Nederland, de inhoud van het programma, trainingen en kosten kunt u terecht bij:
Triple P Nederland
Koninginneweg 97
1211 AP Hilversum
035 - 7370757
www.triplep-nederland.nl

Contactpersoon:

Carine Kielstra
carine@triplep.net

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies