• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Shantala Babymassage Individueel

Shantala Babymassage Individueel richt zich op het verminderen van het risico op een onveilige gehechtheidsrelatie en het bevorderen van een veilige gehechtheidsrelatie tussen moeder en kind, door de sensitiviteit van de moeder tijdens de verzorging van de baby te vergroten. De interventie richt zich op moeders die een risico hebben op laag sensitief opvoedgedrag met een baby van 6 weken tot 9 maanden oud. De interventie combineert babymassage met opvoedingsvoorlichting en bestaat uit drie huisbezoeken van anderhalf uur die elke week plaatsvinden.  

Doel

De interventie richt zich op het verminderen van het risico op een onveilige gehechtheidsrelatie en het bevorderen van een veilige gehechtheidsrelatie tussen moeder en kind, door de sensitiviteit van de moeder tijdens de verzorging van de baby te vergroten.

Doelgroep

De interventie richt zich op moeders die een risico hebben op laag sensitief opvoedgedrag met een baby van 6 weken tot 9 maanden oud. Dit zijn moeders die problemen of stress ervaren bij de opvoeding, de verzorging van de baby of het ouderschap, en moeders waarbij signalen aanwezig zijn van interactieproblemen tussen de moeder en haar baby, zoals moeders met een huilbaby of een prikkelbare baby.

Aanpak

De interventie combineert babymassage met opvoedingsvoorlichting en bestaat uit drie huisbezoeken van anderhalf uur die elke week plaatsvinden. De focus van de cursus ligt op het vergroten van de sensitiviteit van de moeder en het verbeteren van het contact tussen de moeder en de baby. In de interventie staat de behoefte van de moeder centraal. De docent leert de moeder haar eigen baby te masseren. Tijdens de babymassage staat het herkennen en interpreteren van, en prompt en gepast reageren op de signalen van de baby centraal. De moeder volgt het tempo van haar baby. De docent geeft tijdens het masseren direct feedback. De docent laat de moeder door middel van aanraking ervaren dat de baby aanraking prettig vindt.

Tijdens de cursus bespreekt de docent thema's gerelateerd aan de opvoeding en verzorging van de baby. Dit zijn standaard de thema's huilen, lichaamstaal en basiscommunicatie. Overige thema's zijn naar de behoefte van de moeder. De moeder krijgt tevens de ruimte om (opvoedkundige of verzorgings-) vragen te stellen. De docent gaat in op deze vragen en verwijst de moeder indien nodig door naar andere professionals. De docent stimuleert de moeder om tussen de huisbezoeken door en na afloop van de interventie door te gaan met het masseren door een concreet plan op te stellen.

Materiaal

Werving: 
-Ernsttaxatiemodel (opgenomen in handboek)

Uitvoering: 
- Handboek  
- Zuivere amandelolie  
- DVD over Shantala Babymassage
- Afsprakenbrief  
- Sporttas   
- Cursusboekje voor ouders
- 2 poppen  
- Certificaat   
- Handdoek, wikkeldoek en spuugdoekje  
- (Yoga) mat  
- Draagdoek
- CD met rustige muziek

Evaluatie:  
-Evaluatieformulier deelnemers         
-Interview deelnemers 
-Interview docenten

Onderzoek

In anderhalf jaar tijd zijn er 85 gezinnen bereikt. Dit waren met name multiprobleemgezinnen. De werving wordt nu zo ingezet dat ook gezinnen met lichtere problematiek worden bediend.
Uit de procesevaluatie blijkt dat docenten en deelnemers positief zijn over de cursus. Docenten en deelnemers geven aan dat de deelnemers de massagetechnieken leren, de signalen van de baby beter herkennen, weten wat de baby bedoelt met zijn of haar gedrag, zich gesteund voelen bij de omgang met hun baby, en dat het contact tussen de deelnemer en de baby verbetert. De baby's lijken volgens zowel docenten als deelnemers rustiger te worden van het masseren. De meeste deelnemers geven aan dat de baby minder huilt.


Onderwerp:

Hechtingsproblemen,
Opvoedingsproblemen

Doel:

Preventie

Leeftijd:
0 - 1 jaar

Uitgebreide beschrijving Bijlage

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
21 januari 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

Positief aan de interventie is de combinatie van opvoedingsondersteuning en babymassage gericht op een kwetsbare doelgroep, met als doel het bevorderen van een veilige hechting tussen ouder en kind. Dankzij de "op maat" aanpak is een individuele invulling mogelijk.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Yvonne Roeland en Nancy de Lange
Maatschap Shantala Babymassage
Ten name van: Joy Ek
J.J. Vorrinkstraat 19
3354 AL Papendrecht
06-1093 6738
E- mail:shantalajoy@chello.nl
www.shantala-individueel.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.