Databank Effectieve Jeugdinterventies

Safe you, safe me meldcode+ pakket

Safe You, Safe Me Meldcode+ pakket helpt scholen bij het vroegtijdig opsporen en aanpakken van kindermishandeling bij kinderen in het primair onderwijs. Het zorgt voor het daadwerkelijk gebruik van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de basisschool via onder andere adviesgesprekken, e-learning en het organiseren van een ouderbijeenkomst.  


Gericht op:

Kindermishandeling

Leeftijd:
4 - 13 jaar
Doel:

Preventie van problemen, verminderen problemen

Methode:

Groepsgerichte aanpak

Locatie:

In de school

Uitvoering:

Basisvoorziening

Erkend als:
Goed onderbouwd
Op:
26 juni 2014
Door:

Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering


Doel

Het hoofddoel van het Safe You, Safe Me Meldcode+ pakket is het vroegtijdig opsporen en aanpakken van kindermishandeling bij kinderen in het primair onderwijs.

Doelgroep

De doelgroep van het Safe You, Safe Me Meldcode+ pakket is primair leerkrachten en onderwijsondersteunende medewerkers zoals zorgcoördinatoren en intern begeleiders in het primair onderwijs.

Aanpak

Het Safe You, Safe Me Meldcode+ pakket helpt scholen bij het invoeren en daadwerkelijk gebruik van de verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling op de basisschool. Het pakket bestaat uit verschillende onderdelen:

  • Adviesgesprek met professioneel begeleider
  • Format meldcode, inclusief checklists en hulpmiddelen
  • E-learning module
  • Hulp bij organisatie ouderbijeenkomst 'Grenzen stellen in de opvoeding'
  • Nazorg-gesprek met professioneel begeleider

Ter aanvulling op het Meldcode+ pakket is er een lespakket voor leerlingen inclusief een training bij het lespakket voor leerkrachten. De school kan dit aanbod op basis van eigen behoefte inkopen.

Onderzoek

Er is nog geen effectonderzoek gedaan naar het Safe You, Safe Me Meldcode+ pakket. Wel is er een onderzoek uitgevoerd naar het gebruik en de waardering van het Safe You, Safe Me Meldcode+ pakket. Uit dit onderzoek komt naar voren dat door tijdgebrek en andere prioriteiten helaas nog niet veel scholen gebruik hebben gemaakt van het Safe You, Safe Me Meldcode+ pakket. Desondanks zijn de meeste respondenten wel positief over het Safe You, Safe Me Meldcode+ pakket en zeker van plan om het te gaan gebruiken.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Save You Safe Me is een handzaam en goed onderbouwd pakket, dat scholen hulp biedt bij de implementatie van de meldcode kindermishandeling en het opsporen en melden van kindermishandeling.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

VeiligheidNL
Rijswijkstraat 2
1059 GK Amsterdam
020-511 4511
www.veiligheid.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies