Databank Effectieve Jeugdinterventies

STOP4-7 - Samen sterker Terug Op Pad

STOP4-7 is een interventie voor vier- tot zevenjarige kinderen met ernstige gedragsproblemen, in het bijzonder antisociaal gedrag. De STOP4-7-interventie biedt een geïntegreerde benadering van de betreffende kinderen, hun ouders en hun leerkrachten.


Gericht op:

Antisociaal gedrag, gedragsproblemen

Leeftijd:
4 - 7 jaar
Doel:

Verminderen problemen

Methode:

Gecombineerde aanpak

Locatie:

Op meerdere locaties

Uitvoering:

Gespecialiseerde hulp

Erkend als:
Effectief volgens eerste aanwijzingen
Op:
5 februari 2016
Door:

Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie


Doel

De interventie beoogt gedragsproblemen bij kinderen effectief aan te pakken om daarmee te voorkómen dat de kinderen met hun gedrag verder ontsporen en daarmee zichzelf en de maatschappelijke omgeving veel last bezorgen. Dit wordt bereikt middels het aanleren en versterken van prosociaal gedrag enerzijds en door het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders en leerkrachten anderzijds.

Doelgroep

STOP4-7 is bedoeld voor kinderen van vier tot en met zeven jaar oud die ernstige externaliserende gedragsproblemen vertonen.
Daarnaast richten onderdelen van de interventie zich expliciet op de ouders van de betreffende kinderen en op de leerkrachten.

Aanpak

STOP4-7 behelst drie fasen: de intakefase, de trainings- of aanleerfase en de consolidatiefase. De trainingsfase is de kern van de interventie en bestaat uit drie groepstrainingen: een kindtraining (tien bijeenkomsten) gericht op de sociaalcognitieve ontwikkeling, een oudertraining (tien bijeenkomsten) en een training voor de leerkracht (vier bijeenkomsten) waarin ouders en leerkracht vaardigheden leren om met het gedrag van het kind om te kunnen gaan. De trainingen worden aangevuld met huis- en schoolbezoeken.

Onderzoek

Uit al het uitgevoerde onderzoek (Vlaanderen en Nederland) blijkt dat STOP 4-7 significant positieve resultaten oplevert. De effectgroottes variëren van klein over middelgroot tot groot. Een groot deel van de kinderen verandert van status: van klinisch naar niet-klinisch.
Er is geen buitenlands onderzoek specifiek naar dit programma beschikbaar. Wel zijn er studies naar onderdelen van het programma beschikbaar.

Toelichting oordeel Erkenningscommissie

Stop 4-7 richt zich op kinderen, ouders en leerkrachten. Dit is een sterk punt. Onderzoek naar Stop 4-7 geeft eerste aanwijzingen dat de interventie positieve effecten heeft op onder andere externaliserend en internaliserend gedrag van kinderen van 4 tot 8 jaar en opvoedingsvaardigheden van de ouders.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Dr. Wim De Mey
Universiteit van Gent, Vakgroep Ontwikkelings-, persoonlijkheids- en Sociale Psychologie
H. Dunantlaan2
B-9000 Gent, België
wim.demey@ugent.be
www.stop4-7.be

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies