• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Quickscan jeugdzorgaanbod met potentie

De 'Quickscan jeugdzorgaanbod met potentie' is een eenvoudig toetsingsinstrument voor jeugdzorgaanbieders die hun aanbod graag kritisch willen bekijken en zich afvragen welk deel daarvan al klaar is voor een beschrijving voor opname in de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Voor geïndiceerde jeugdzorg

Door verschillende vragen in te vullen over de doelgroep, doelstelling en aanpak van verschillende modules van uw aanbod wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden van de interventie voor beschrijving en onderbouwing. De quickscan richt zich op de geïndiceerde jeugdzorg.

Digitaal invullen

U kunt de quickscan digitaal invullen. Het is het beste als degene die de quickscan invult, iemand is die met enige afstand naar de interventie kan kijken. Dit is bij voorkeur niet de eigenaar of ontwikkelaar van de interventie, maar bijvoorbeeld een algemene staf- of kwaliteitsmedewerker binnen de organisatie die de interventie uitvoert.

U wordt gevraagd per interventie 13 vragen te beantwoorden. U kunt dit voor al uw interventies doen. Wanneer u daarmee klaar bent, ontvangt u een eindscore, die u kunt opslaan als pdf-bestand. Hiermee heeft u helderheid of de betreffende interventie voldoende potentie heeft om beschreven te worden volgens de richtlijnen van de databank Effectieve Jeugdinterventies.

Hulpmiddel

De quickscan is enkel bedoeld als hulpmiddel. Het staat instellingen en ontwikkelaars altijd vrij om hun aanbod te beschrijven en onderbouwen.

Naar de quickscan

Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies