• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Pubers met ADHD. Een ouder-trainingsprogramma

Pubers met ADHD is een mediatietherapie voor ouders met kinderen in de puberteit met ADHD. In tien groepsbijeenkomsten van twee uur krijgen de ouders psycho-educatie en opvoedings- en communicatietraining met als doel het problematisch gedrag van hun kinderen te verminderen. Tijdens de training worden veel praktische huiswerkopdrachten gegeven.

Doel

Het einddoel van de interventie is dat de gedragsproblemen van het kind significant verminderen. Dit wordt bereikt doordat de ouders onder meer zicht hebben gekregen op de factoren die het gedrag van hun kinderen beïnvloeden, over meer vaardigheden zijn gaan beschikken om het gedrag van hun kind te begrijpen, te hanteren en te sturen en doordat de relatie tussen de ouders en het kind is verbeterd.

Doelgroep

De doelgroep bestaat uit ouders van jeugdigen van 13 tot 18 jaar met ADHD al dan niet met een comorbide oppositioneel opstandige gedragsstoornis of een algemene gedragsstoornis.

Aanpak

Het oudertrainingsprogramma bestaat uit 10 bijeenkomsten van twee uur, waarin aandacht is voor psycho-educatie, trainen van opvoedings- en communicatievaardigheden onder meer via rollenspellen. Wanneer belemmerende factoren bij het ontwikkelen van adequaat opvoedingsgedrag aan de orde zijn, en wanneer het gedrag wordt beïnvloed door emotionele problemen, wordt bij de oplossing daarvan gebruik gemaakt van elementen uit de Rationeel Emotieve Therapie. De training vindt plaats volgens een vast protocol aan de hand van een trainer- en een ouderhandleiding.

Onderzoek

Er zijn geen studies voorhanden.


Onderwerp:

ADHD,
Gedragsstoornissen,
Opvoedingsproblemen

Doel:

Behandeling

Leeftijd:
13 - 18 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
9 september 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Goed onderbouwd
Toelichting:

De interventie zit goed in elkaar: oudertraining is doorgaans een succesvolle manier om problematisch gedrag bij kinderen en jongeren aan te pakken.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Lucertis
Westzijde 120 / Postbus 1227
1500 AE Zaandam
SecrJeugdZ@dijkenduin.nl
075 - 681 44 81
www.dijkenduin.nl
www.adhd.nl
www.adhd.pagina.nl
www.psychiatrienet.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies