• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Preventie Alcoholgebruik Scholieren (PAS)

De PAS-interventie is gericht op jongeren tussen de 12-16 jaar en hun ouders. De interventie heeft als doel het uitstellen van alcoholgebruik onder jongeren. De interventie bestaat uit een ouderinterventie (presentatie op ouderavonden) en een leerling interventie (digitale lessen) en loopt van leerjaar 1 t/m leerjaar 3 van de middelbare school

Doel

Doel van de interventie is het alcoholgebruik onder jongeren uit te stellen door ouders te motiveren om regels te stellen en door het ontwikkelen van zelfcontrole en een gezonde attitude ten aanzien van alcoholgebruik bij jongeren.

Doelgroep

De interventie is gericht op jongeren tussen de 12 en 16 jaar en hun ouders.

Aanpak

De interventie bestaat uit een ouderinterventie en een interventie voor leerlingen. In de ouderinterventie wordt tijdens de 1e ouderavond van leerjaar 1, 2 en 3 van de middelbare school een korte presentatie (20 minuten) gegeven over de risico's van vroegtijdig alcoholgebruik en de rol van ouders hierin. Tevens krijgen ouders de mogelijkheid om afspraken te maken met andere ouders van kinderen uit dezelfde klas rondom het alcoholgebruik van hun kind. Ook ontvangen zij naderhand een folder.De leerlinginterventie bestaat uit 4 digitale lessen in leerjaar 1 en 1 herhalingsles op papier in leerjaar 2. In de digitale lessen kunnen leerlingen zowel individueel als gezamenlijk opdrachten maken, filmpjes kijken en vragen beantwoorden. De verdiepingsles in leerjaar twee is een herhaling (booster) van hetgeen in leerjaar 1 is behandeld.

Materiaal

Ten behoeve van de uitvoering van PAS zijn er handleidingen beschikbaar voor de preventiefunctionarissen van GGD'en en instellingen voor verslavingszorg. Tevens zijn aanvullende materialen, zoals een Power-Point presentatie en brochures voor ouders beschikbaar.

Onderzoek

In het PAS onderzoek wordt de afzonderlijke en gezamenlijke effectiviteit onderzocht van een leerlinginterventie en een ouderinterventie. De ou-derinterventie is gebaseerd op het Zweedse ouderprogramma (OPP). In Zweden bleek deze interventie effectief de frequentie van dronkenschap te verminderen. De leerling-interventie is gebaseerd op de alcohollessen van De Gezonde School en Genotmiddelen (DGSG). Ook deze interventie bleek effectief te zijn.
Huidige analyses laten zien dat de PAS interventie het beginnen met (zwaar) wekelijks drinken effectief kan uitstellen tot 34 maanden (baseline is 12 jaar) als jongeren en ouders worden betrokken in de interventie. Een reductie van 10-15% is te zien bij de gecombineerde interventie. Echter, het betrekken van alleen jongeren of alleen ouders heeft geen effect op het uitstellen van drinken.De PAS interventie heeft een groot bereik (ouders: >80%, leerlingen: >94%) en is makkelijk uit te voeren door de scholen. Het betreft een zeer korte interventie die goed binnen de bestaande structuur ingepast kan worden.


Onderwerp:

Alcohol, drugs, roken,
E-hulp

Doel:

Preventie

Leeftijd:
12 - 16 jaar

Uitgebreide beschrijving

Oordeel Erkenningscommissie

Erkenningsdatum:
14 december 2010
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Effectief volgens goede aanwijzingen
Toelichting:

De aanpak van PAS richt zich zowel op ouders als op leerlingen, dit is een sterk punt. Onderzoek naar PAS geeft goede aanwijzingen dat de interventie effectief is in het uitstellen van (zwaar) wekelijks drinken tot 34 maanden bij middelbare scholieren als zowel jongeren als ouders betrokken worden.

Contactgegevens

Ontwikkeld door:

Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
030-2971000

Contactpersoon:

Jeroen Lammers
jlammers@trimbos.nl

Ina Koning
i.koning@uu.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.