• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Positive Behavior Support in de Wijk

Met Positive Behavior Support in de Wijk worden professionals, vrijwilligers en andere geïnteresseerden in een wijk op basis van effectieve gedragsinterventies en met concrete handvatten, toegerust om op een duurzame manier te bouwen aan een positief wijkklimaat. Door actief samen te werken met ouders, de zorg, school en jeugdorganisaties in de wijk, wordt toegewerkt naar een positief opvoed- en opgroeiklimaat waarin kinderen en jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen, sociaal gedrag wordt bevorderd en gedragsproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen.


Deze interventie wordt beoordeeld op geschiktheid voor opname in de databank of bevindt zich in de opnameprocedure.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Kenniscentrum SWPBS
Rijksstraatweg 145
1115 AP Duivendrecht
020 - 650 15 01

Contactpersoon:

Emilie van Leeuwen
Email: e.vanleeuwen@piresearch.nl
06-43376291

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.