Databank Effectieve Jeugdinterventies

Nieuw

Wijzigingen in de databank Effectieve Jeugdinterventies in de laatste drie maanden.

Nieuwe erkenningen

De volgende interventies zijn onlangs (opnieuw) beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies.

Sport Heroes

Sport Heroes laat leerlingen in het speciaal onderwijs stapsgewijs kennismaken met verschillende sport- en beweegactiviteiten.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 6 - 19 jaar
 • Erkend op 16 april 2019
Triple P: Positief Pedagogisch Programma niveau 4 en 5

Niveau 4 van het Positief Pedagogisch Programma – Triple P – is een oudertraining gericht op het voorkomen of verminderen van ernstige gedrags-, emotionele en...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 2 - 16 jaar
 • Erkend op 14 december 2018
Amigo's

Amigo's zijn hulpverleners die op school met kinderen werken aan het verminderen van psychosociale problemen.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 8 - 13 jaar
 • Erkend op 18 januari 2019
Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit

De module 'Ouderbegeleiding na een opvoedingsbesluit' is erop gericht dat de ouders van een pleegkind instemmen met de plaatsing in een pleeggezin, waardoor de...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 0 - 18 jaar
 • Erkend op 8 april 2019
Home-Start

Home-Start is een laagdrempelig, preventief programma waarin getrainde vrijwilligers ouders helpen hun opvoedvaardigheden en sociale netwerk te vergroten.

 • Effectief volgens goede aanwijzingen
 • Leeftijd: 0 - 6 jaar
 • Erkend op 8 april 2019

In voorbereiding

Interventies die zich sinds kort onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut in de selectie- en beoordelingsprocedure voor erkenning bevinden of in de procedure voor opname in de databank.

Strong Girls Young

Het doel van de preventieve interventie Strong Girls Young is dat door middel van rolmodel-coaching, gedurende 21 weken, de eigen kracht wordt versterkt van meiden...

Vragen?

Angela van Oorschot is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies