Databank Effectieve Jeugdinterventies

Nieuw

Wijzigingen in de databank Effectieve Jeugdinterventies in de laatste drie maanden.

Nieuwe erkenningen

De volgende interventies zijn onlangs (opnieuw) beoordeeld door de Erkenningscommissie Interventies.

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen

Agressie Regulatie op Maat JongVolwassenen (ARopMaat-JoVo) is een behandeling voor jongeren en jongvolwassenen met ernstige agressieproblemen. Er is een residentiële...

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 16 - 24 jaar
 • Erkend op 24 juni 2020
Cogmed Werkgeheugentraining

Cogmed is een online training voor kinderen met werkgeheugenproblemen, gericht op het verbeteren van concentratie en aandacht.

 • Effectief volgens eerste aanwijzingen
 • Leeftijd: 7 - 18 jaar
 • Erkend op 3 juli 2020
KopOpOuders

KopOpOuders bestaat uit een anonieme online groepscursus en een individuele online zelfhulpinterventie voor opvoedingsondersteuning aan ouders met...

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 1 - 18 jaar
 • Erkend op 3 juli 2020
Diamant

Diamant is een interventie gericht op weerbaarheid tegen radicalisering bij islamitische migrantenjeugd.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 23 jaar
 • Erkend op 24 juni 2020
Training Sport en Gedrag I

Sport en Gedrag I is een individuele training voor jongeren van 12 tot en met 18 jaar die licht agressief gedrag hebben vertoond op of rond het voetbalveld.

 • Goed onderbouwd
 • Leeftijd: 12 - 18 jaar
 • Erkend op 24 juni 2020

In voorbereiding

Interventies die zich sinds kort onder begeleiding van het Nederlands Jeugdinstituut in de selectie- en beoordelingsprocedure voor erkenning bevinden of in de procedure voor opname in de databank.

Het Babyhuis

Het Babyhuis is gericht op het voorkomen van uithuisplaatsing bij moeders (van baby’s van -1 tot 9 maanden) die tijdelijk niet zelfstandig de zorg voor hun kind...

Vroeg Veelzijdig Ervaren

Vroeg Veelzijdig Ervaren is een centrumgericht programma dat als doel heeft om ontwikkelings- of onderwijsachterstanden bij kinderen van circa 2 tot 7 jaar te...

Bas in de klas (voorheen Doe meer met Bas)

Bas in de klas is een integraal centrumgericht programma voor kinderen van 2,5-6 jaar dat in het kader van het voor- en vroegschoolse educatiebeleid wordt...

Superheldenaanpak

De Superheldenaanpak is een preventieve interventie voor alle kinderen van groep 1 tot en met 8 in het primair onderwijs. Oefeningen gericht op groepsvorming en...

Doe praat groep

De doe-praatgroep is er voor kinderen tussen de 8 en 12 jaar die opgroeien in een gezin met tenminste één ouder met psychische en/of verslavingsproblematiek....

Piep zei de muis

‘PIEP zei de muis’ is een wijkgerichte groepsinterventie voor kinderen van 4,5 tot en met 8 jaar. Het gaat om kinderen uit prioriteits- of achterstandswijk die...

Niet erkend

Interventies die onlangs na beoordeling door de Erkenningscommissie Interventies niet erkend zijn.

Strong Girls Young

Het doel van de preventieve interventie Strong Girls Young is dat door middel van rolmodel-coaching, gedurende 21 weken, de eigen kracht wordt versterkt van meiden...

Thuisbest

ThuisBest is een kortdurend, overzichtelijk zorgtraject voor jongeren van 12 tot 18 jaar die forse gedragsproblemen hebben op meerdere leefgebieden, bijvoorbeeld thuis,...

Vragen?

Iris Dikhoff is contactpersoon.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies