• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Tussen In

Tussen In is een 6 maanden durend begeleidingstraject voor multiprobleem gezinnen met een migratieachtergrond. Het programma richt zich op het toeleiden van de gezinnen naar gespecialiseerde hulpverlening en op het bieden van praktische (opvoed-)hulp. Het wordt thuis uitgevoerd door getrainde vertrouwenspersonen met vaak dezelfde culturele achtergrond.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
18 februari 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De aanpak van Tussen in is niet concreet en de theoretische onderbouwing is zwak.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Stichting Al-Amal
Nansenlaan 126
3527 EL Utrecht
info@al-amal.nl
030-752 32 44

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies