Databank Effectieve Jeugdinterventies

Stap Door

Stap Door is een preventieprogramma gericht op het verkleinen van onderwijsachterstanden. Het is een tutorprogramma dat insteekt op leesvaardigheid, en bedoeld is voor leerlingen uit groep 4 (7-8 jaar) en groep 7 (tutoren; 10-11 jaar) en voor ouders van leerlingen uit groep 4.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
13 maart 2008
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De criteria om te bepalen wat achterstand is zijn niet duidelijk geformuleerd, er is een zeer beperkte analyse van probleemfactoren, de interventie is selectief onderbouwd en de risicoanalyse is onvoldoende uitgewerkt waardoor de doelen onvoldoende aansluiten.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Sardes
Sint Jacobsstraat 63
3511 BP Utrecht
030 - 232 62 00

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies