• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Samen Anders

Samen Anders is een deeltijd residentieel behandelprogramma, gecombineerd met gezinsbegeleiding en oudertraining, van 26 weken voor jongeren van 12 tot 18 jaar en hun gezinnen. In het gezin is sprake van een verstoorde gezagsverhouding tussen ouder(s) en jeugdige waardoor de jeugdige even niet (volledig) thuis kan wonen. Doel is om het functioneren van het gezinssysteem zodanig te verbeteren dat de jeugdige thuis kan blijven wonen en daar veilig kan opgroeien. Het traject is opgedeeld in een startfase, een residentiële fase en een ambulante fase.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
8 februari 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De logica ontbreekt in de beschrijving van Samen anders. De probleemomschrijving strookt niet met de doelgroep en de aanpak.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
Stichting Parlan
Van der lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
 centraalbureau@parlan.nl
  072-514 39 00
 
Contactpersoon:
Ellemieke Moser
Ellemieke.moser@parlan.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies