• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

SEMMI training op school

'SEMMI training op school' is een systeemgerichte training gericht op het bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen van 9 t/m 14 jaar met problemen op dit gebied. De training bestaat uit 10 bijeenkomsten van drie kwartier op school. Kinderen krijgen oefenopdrachten mee voor in de klas of thuis. Ouders krijgen in een oudergesprek adviezen om het geleerde te generaliseren naar de thuissituatie.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
19 april 2013
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De training is te weinig doordacht. De problematiek, doelgroep en doelen waarop de training zich richt zijn te algemeen. Daardoor is het niet goed mogelijk om aan te geven wat de werkzame elementen zijn en waarom ze bij bepaalde kinderen tot de beoogde doelen leiden.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

SEMMI Begeleiding & Therapie
Willem Beukelsstraat 35-b
1097 CR Amsterdam
+31 (0) 647202305

Contactpersoon:

Daphne Teune en Marijke Smit

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies