Databank Effectieve Jeugdinterventies

Power

Power is een empowermentprogramma voor jongeren met een migratieachtergrond van 12 tot 19 jaar die risico lopen de aansluiting met de maatschappij te missen en dreigen te marginaliseren. Behalve op verschillende levensgebieden van de jongeren zelf is Power ook gericht op de ouders en de leefomgeving. De nadruk ligt op het versterken van de identiteit, het vergroten van copingvaardigheden, het leren van gedragsalternatieven en het verminderen van het risico op marginalisatie en daarmee samenhangend probleemgedrag.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
14 oktober 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

Het is niet goed duidelijk welke problemen Power precies aanpakt. Ook zijn de doelgroep, doelen en onderbouwing niet goed uitgewerkt.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Trimbos Instituut
Centrum Jeugd
Postbus 725
3500 AS Utrecht
Telefoon: (030) 297 11 00

Contactpersoon

Ferry Goossens
E-mail: fgoossens@trimbos.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies