• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Marietje Kessels Project

Het Marietje Kessels Project is een seksespecifiek programma gericht op het vergroten van de fysieke en mentale weerbaarheid van leerlingen in groep 7 en 8 van het basisonderwijs. Hiertoe worden door opgeleide preventiewerkers twaalf lessen onder schooltijd in aanwezigheid van de leerkracht aan de leerlingen gegeven.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
18 september 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De problemen waar het Marietje Kessels project zich op richt zijn te breed en te ernstig voor de gekozen aanpak. Er wordt bovendien onvoldoende onderbouwd dat de doelen behaald kunnen worden met de aanpak. Ook is er een risico op een potentieel schadelijk bijeffect van de interventie voor leerlingen die op het moment van deelname al slachtoffer zijn van machtsmisbruik.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Instituut voor Maatschappelijk Werk
Korvelplein 8
5025 JN Tilburg

Contactpersoon:

Betty-Ann Blommers
013 583 95 10
b.blommers@imwtilburg.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.