• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Laten spelen is een vak

Laten spelen is een vak is een programma voor deskundigheidsbevordering van leidsters op peuterspeelzalen, met name hun interactievaardigheden, waardoor zij de kinderen beter kunnen ondersteunen bij hun ontwikkeling en het contact met de ouders verbeteren.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:

9 oktober 2007

Beoordeeld door:

Erkenningscommissie Interventies:
Panel Welzijn en Ontwikkelingsstimulering

Oordeel:

Niet erkend

Toelichting:

Er wordt onvoldoende onderbouwd dat de directe doelen van Laten spelen is een vak kunnen bijdragen aan het voorkomen van onderwijsachterstanden.

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies.