Databank Effectieve Jeugdinterventies

Kinderklanken

Kinderklanken is een centrumgerichte programma voor taalstimulering. Doel van het programma is het voorkomen van onderwijsachterstand, met name taalachterstand. Kinderklanken wordt uitgevoerd in groep 1 tot 4 van de (speciale) basisschool (leeftijd kinderen 4 tot 8 jaar). Signalering van spraak- en taalproblemen en van problemen in de auditieve ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
30 november 2007
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

Kinderklanken is als één programma samen met Peuterpraat beoordeeld en niet erkend.


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies