Databank Effectieve Jeugdinterventies

Kinderklanken

Kinderklanken is een centrumgerichte programma voor taalstimulering. Doel van het programma is het voorkomen van onderwijsachterstand, met name taalachterstand. Kinderklanken wordt uitgevoerd in groep 1 tot 4 van de (speciale) basisschool (leeftijd kinderen 4 tot 8 jaar). Signalering van spraak- en taalproblemen en van problemen in de auditieve ontwikkeling neemt een belangrijke plaats in.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
30 november 2007
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

Kinderklanken is als één programma samen met Peuterpraat beoordeeld en niet erkend.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies