• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

KANZ

KANZ richt zich op multiprobleemgezinnen met één of meer kinderen in de leeftijd van 0 t/m 23 jaar die zich moeilijk staande houden in de samenleving en voor wie een wettelijke maatregel dreigt. KANZ creëert voor en samen met het gezin een totaalaanbod. Doel is dat het gezin weer op de rails komt, overlast afneemt en (kosten van) een wettelijke maatregel wordt voorkomen. KANZ duurt ruim een jaar met gemiddeld 6 tot 8 uur per week hulpverlening aan huis.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
27 juni 2014
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De commissie vindt KANZ een pragmatisch programma voor een complexe doelgroep, maar vraagt zich af of de werker niet meer specialistische hulp moet (kunnen) inschakelen. De beschrijving dient verder aangescherpt te worden op doelgroep, doelen, aanpak en onderbouwing.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:
KANZ
Bureau Jeugdzorg Breda
Pieter van Loon
info@kanz.nl
Postbus 4657
4803 ER Breda
076-560 04 00

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies