Databank Effectieve Jeugdinterventies

Peuterpraat

Peuterpraat richt zich op kinderen van 2 tot 4 jaar met een risico op een (taal)ontwikkelingsachterstand in heterogene groepen van kinderen in peuterspeelzalen, kinderdagverblijven en bij gastouders. Het programma wil onderwijsachterstand in het basisonderwijs voorkomen door de brede ontwikkeling van het jonge kind te stimuleren, o.a. door interactie met kinderen die verder zijn in de ontwikkeling en door coachende en begeleidende interactie van de pedagogisch medewerkers.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
10 december 2015
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

Er is onvoldoende onderbouwd dat de aanpak van Peuterpraat werkt voor de kinderen uit de doelgroep. Daarnaast zijn de uitvoeringsvoorwaarden, zoals de opleidingseisen voor uitvoerders, onvoldoende.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Ambulante Educatieve Dienst (AED)
Projectgroep Peuterpraat en Kinderklanken
Lammenschansweg 130d
2321 JX Leiden
071 572 78 59

Contactpersoon

Margriet Zuidhoff

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies