• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

Ik ben een kei

Ik ben een kei is een groepstraining voor faalangstreductie bij kinderen van 8-12 jaar met een taal-/spraakprobleem. De training bestaat uit 15 bijeenkomsten met de kinderen en 3 bijeenkomsten voor ouders/leerkrachten.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
11 december 2009
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De doelen, doelgroep, het probleem en de indicaties en contra-indicaties van Ik ben een Kei zijn onvoldoende uitgewerkt. Ook de onderbouwing van de aanpak is zwak.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

Reinalda Kerseboom & Alied Zweep
Dorpsstraat 149
6871 AG Renkum
0317-319766
info@despeltherapeut.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies