Databank Effectieve Jeugdinterventies

Gezin aan bod

Het doel van Gezin aan bod is het voorkomen van psychische problemen bij kinderen van 11 jaar en ouder van ouder(s) die alcohol- of drugsproblemen hebben (gehad). Het programma richt zich op het ontwikkelen van opvoedingsvaardigheden, communicatievaardigheden bij jongeren en ouders en op het verbeteren van het gezinsfunctioneren, en bestaat uit veertien wekelijkse bijeenkomsten van 2,5 uur.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
19 februari 2010
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdgezondheidszorg, preventie en gezondheidsbevordering
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:
De erkenning van de interventie Gezin aan bod is verlopen, omdat de reguliere herbeoordeling niet heeft plaatsgevonden. Na een negatief advies van de Erkenningscommissie in april 2008 is er vooralsnog geen eigenaar /ontwikkelaar meer die de interventie op korte termijn verder zou kunnen ontwikkelen.

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Trimbos-instituut
Postbus 725
3500 AS Utrecht
030 2971 100

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies