Databank Effectieve Jeugdinterventies

Geweldige Kinderen

Geweldige kinderen is een groepsinterventie voor kinderen (4-18 jaar) die huiselijk geweld hebben meegemaakt en posttraumatische stressklachten hebben, en hun ouders. Door middel van tien wekelijkse bijeenkomsten voor de kinderen en vijf ouderbijeenkomsten, waarvan één met de kinderen, wordt getracht de klachten te verminderen. De therapeuten benaderen de gezinnen systeemgericht, hebben oog voor de onderlinge relaties in het gezin en de betekenis van het geweld voor kinderen en ouders. Beeldende en muziektherapie is een belangrijk onderdeel van de aanpak.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
21 september 2018
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend

Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Mutsaersstichting
Telefoon : 077-321 74 00

Contactpersoon

Dimitri Cremers
Telefoon : 06 133 177 49
E-mail: d.cremers@inkis.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies