Databank Effectieve Jeugdinterventies

Fantasia

Fantasia is een leesbevorderingsproject voor kinderen van de basisschool. Het bestaat uit een schoolleesplan bedoeld om een systematische aanpak van leesbevordering te bieden aan basisscholen. Men wil bereiken dat basisschoolkinderen vaker, gevarieerder, beter en met meer plezier gaan lezen.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
9 oktober 2007
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Panel Welzijn en Ontwikkelingsstimulering
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De doelgroep is niet eenduidig geformuleerd, de commissie betwijfelt of de interventie zal werken voor risicoleerlingen. De opzet is weinig uitgewerkt en de inbedding in onderzoeksliteratuur is zwak. Bovendien wordt de interventie niet meer uitgevoerd.


NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies