Databank Effectieve Jeugdinterventies

Diploma Veilig Internet; lespakket

Kinderen gebruiken op steeds jongere leeftijd het internet, hetgeen voor sommige kinderen risico's met zich mee kan brengen, zoals verslaving, digitaal pesten en ongewenste contacten. Het Diploma Veilig Internet leert kinderen (9-12 jaar) via een serie lessen op een verantwoorde en veilige manier om te gaan met internet. De lessen gaan primair uit van het plezier dat kinderen hebben in internetgebruik. Vanuit die positieve benadering wordt het kinderen makkelijk gemaakt hun eigen problemen met internetgebruik te uiten en te bespreken. De interventie, die is bedoeld voor leerlingen in de bovenbouw van het primair onderwijs, gaat in op diverse risico's. De lessenserie wordt afgesloten met een examen waarna het certificaat 'Diploma Veilig Internet' wordt uitgereikt.


Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
25 september 2007
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Ontwikkelingsstimulering, onderwijsgerelateerd en jeugdwelzijn
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De aanpak van Diploma veilig internet is onvoldoende onderbouwd en de koppeling tussen de verschillende doelgroepen en subdoelen kan beter.


Meer weten?

Meer weten over deze interventie? Neem contact op met:

Ontwikkelaar

Stichting Kennisnet Ict op School
dhr. C. van Hall
Postbus 778
2700 AT Zoetermeer
Telefoon: (079) 329 68 88
E-mail: c.vanhall@kenict.org

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies