• WERKEN AAN DE KWALITEIT
  • VAN DE JEUGDSECTOR
Databank Effectieve Jeugdinterventies

CLAS-methodiek

De CLAS-methodiek is een intensieve, ambulante vorm van hulpverlening aan iedereen in een gezins- of familierelatie die betrokken is (geweest) bij een situatie van seksueel misbruik van een minderjarige. De hulp is gericht op het verwerken van de misbruikervaringen en op het herstellen van vertrouwen. De CLAS-methodiek maakt gebruik van individuele gesprekken en groepsgesprekken met andere familieleden of met lotgenoten.

Oordeel Erkenningscommissie

Datum:
9 december 2011
Beoordeeld door:
Erkenningscommissie Interventies:
Deelcommissie Jeugdzorg en psychosociale/pedagogische preventie
Oordeel:
Niet erkend
Toelichting:

De commissie twijfelt ernstig aan de haalbaarheid en wenselijkheid van deze interventie. De doelen zijn niet helder, de doelgroep is breed, de werkwijze en werkzame factoren zijn onvoldoende onderbouwd en de onderbouwing is niet op de laatste theoretische inzichten gestoeld.

Meer weten?

Heeft u vragen over deze interventie? Neem dan contact op met de ontwikkelaar of contactpersoon.

Ontwikkeld door:

De CLAS-methodiek is ontwikkeld door Jeugddorp Bethanië, nu onderdeel van Rubicon Jeugdzorg.

Rubicon Jeugdzorg
Postbus 4702
6085 ZG Horn
(0475) 58 27 27
www.rubicon-jeugdzorg.nl

NJi gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruiksgemak te verbeteren. Lees meer over cookies. Sluit mededeling over cookies